Neváhajte a kontaktuje nás:
+421 434 131 248

  • SK
  • EN

Operation program
COMPETITIVE
AND ECONOMIC GROWTH

Počítadlo

2.png9.png2.png5.png2.png7.png
dnes - 78
za týždeň - 1154
za mesiac - 5152
celkovo - 292527


Spoločnosť AHP HYDRAULIKA, a. s. je z právneho hľadiska akciová spoločnosť, podnikajúca podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

Prevádzka spoločnosti sa nachádza v Turčianskych Tepliciach (SR) s celkovou plochou 31 490 m2. Spoločnosť má aktuálne 50 zamestnancov a má funkcionálnu organizačnú štruktúru.

 

Medzi hlavné aktivity spoločnosti patria: výroba axiálnych hydraulických jednotiek (AHSP) - motory a čerpadlá; výroba piestov pre hydraulické jednotky; výroba zemevtrných nástrojov a výroba presných dielov na CNC strojoch (sústruženie, frézovanie,brúsenie, lapovanie, lakovanie, atď.)

.

 
 

Riadenie ľudských zdrojov v našej spoločnosti zahŕňa celú oblasť procesov, ktoré  sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudských zdrojov.  Starostlivosť o zamestnancov je pre AHP HYDRAULIKA, a.s. rovnakou prioritou ako starostlivosť o zákazníkov.

Poslaním riadenia ľudských zdrojov je prispievať k zvyšovaniu výkonnosti a hodnoty spoločnosti prostredníctvom výberu a rozmiestňovania zamestnancov, efektívneho využívania ich schopností a znalostí. Ďalej zosúladiť profesionálny rozvoj zamestnancov s potrebami realizácie strategickej vízie prostredníctvom personálnej a sociálnej činnosti s dosiahnutím čo najvyššieho efektu.

Riadenie ľudských zdrojov v našej spoločnosti vytvára podmienky pre zvyšovanie intelektuálneho kapitálu organizácie, vytváranie vhodnej organizačnej kultúry a pozitívnej klímy v organizácii.

Novinky

Najnovšie informácie

AHP HYDRAULIKA, a. s. investovali 6,5 milióna eur na nové technológie a výrobné linky pre výrobu zostavy piestu - náhradný diel pre naše hydraulické jednotky.

Kde nás nájdete

AHP HYDRAULIKA, a.s.
Robotnícka 841    
039 01   Turčianske Teplice    
Slovak Republic

Tel:     +421 434 131 248
Email: sales@ahphydraulika.sk